از چهارشنبه سوزی تا گریز از پذیرش مسئولیت :: پانیذ


از چهارشنبه سوزی تا گریز از پذیرش مسئولیت

درخواست حذف این مطلب
باسمه تعالی اول) چهارشنبه سوزی حقیقتا چنان تصاویر مربوط به حوادث و جراحات چهارشنبه سوری وحشتناک بود که دلم راضی نشد چنین ع ی بزارم اما تو گوگل عبارت چهارشنبه سوزی رو جست و جو کنید و تو بخش تصاویر خودتون ببینید. امروز عصر شیراز همانند روز خلوت بود و مردم از ترس ترقه ها به خصوص ترقه بمبی ها خود را خانه نشین د. و فقط یک سوال: ع ها رو در گوگل ببینید و بعد بی شید که چرا؟ چرا؟ چرا؟ دوم) ترس از پذیرش مسئولیت کردار خود امروزه امکان گریز از مسئولیت افعال خود به شدت بالا رفته است و این به نوعی یکی از عامل گسترش ناهنجاری ها است. فضای مجازی و مثال بارز فحاشی نمایانگر همین موضوع است. وقتی می توانی فحاشی کنی یا هر عمل ناهنجار دیگری بدون این که در قبال آن پاسخ گو باشی و مسئولیتی در قبال آن داشته باشی و از سویی خودت همچو حیوان بدانی که باید با چوب تر وادارت کنند، این چنین ابسار گسیخته عمل میکنی.
در بسیاری از موارد دیگر همچون خانواده، همچون پذیرش یک مسئولیت اجرایی و مسئولیت به عنوان یک دانش جو و ... می گریزیم و کم کاری و بی توجهی خود را هم سعی می کنیم با دلایل مختلف توجیه کنیم. اصل موضوع این است که ما نسبت به خود و به دیگران و به محیط زندگی و جامعه بشریت مسئولیم، نه بدین معنا که برای آن ها تعیین تکلیف کنیم بلکه بدین معنا که اعمال و کردار ما در سرنوشت و زندگی آنها موثر است. در شادی آن ها، در غم آن ها، در محیط زندگی آنها، در طرز تفکر و نگرش آن ها و ...